Administrativ information

Bokning

- En bokningsdeposition på 20% betalas inom en vecka efter bekräftelse av reservation

- Bokningsdepositionen återbetalas om avbokning sker senast två veckor innan tillträde

- Hela hyreskostnaden ska betalas senast två veckor innan första tillträdesdag

- Alla betalningar bör aviseras via e-post eller telefon

Överlämning

- Om ej annat är överenskommet tillträdes huset tidigast klockan 15.00 på lördagar

- Vid tillträde gås husets skick och inventarielista gemensamt igenom för godkännande

- Vid tillträde får du lämna en säkerhetsdeposition på 500 SEK som återbetalas vid avfärd

- Om ej annat är överenskommet lämnas huset senast klockan 11.00 på lördagar

- Om ej annat är överenskommet lämnas huset städat och i samma skick som mottaget

- Städning kan även utföras mot en avgift på 800 SEK

- Vid avfärd gås husets skick och inventarielista gemensamt igenom för godkännande

(tillbaka till huspresentation)